X
X
Menü
5.KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜL TÖRENİ 
KATEGORİLER

 

1. Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü

 

KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜ

Son 3 (üç) mali yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, en az 5 mali yıl önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

 

2. Yılın Başarılı KOBİ ÖDÜLLERİ

 

İNOVATİF KOBİ ÖDÜLÜ

Son 3 (üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak

 

İŞBİRLİĞİ, GÜÇ BİRLİĞİ YAPAN KOBİ ÖDÜLÜ

Son 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği kapsamında;  üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.

 

İHRACATÇI KOBİ ÖDÜLÜ

Son 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak

 

ÇEVRE DOSTU KOBİ ÖDÜLÜ

Son 3 (üç) mali yıl içinde üretim ve hizmet süreçlerini çevreye olumlu katkı sağlayacak şekilde geliştirmiş olmak.

 

 

3. Yılın Başarılı GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ

 

Son 3 (üç) mali yıl içinde kurulmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış ve girişimciler için rol model oluşturmuş işletmelerden;

 

GENÇ GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ

İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan ve işletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,

KADIN GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ

İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan kadın girişimci olmak,

 

KÜRESEL DOĞAN GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ

Kuruluş yılından itibaren toplam net satış hasılatı tutarının ortalamasının en az %25’i ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği yapmış olmak,

 

İNOVATİF GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ

Kamu kurum/kuruluşlarından destek alarak inovatif bir iş fikri ile işini kurmuş ve başarı ile tamamlamış olmak.

 

 

Dosyalar
kk
İndir