X
X
Menü
6. KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜL TÖRENİ 
6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Başvuruları Başladı

 

Ödüller ve Kategoriler:

 

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri; KOBİ Ödülleri ve Girişimcilik Ödülleri olmak üzere 2 (iki) ana kategoride verilen toplam 7 (yedi) ödül ile Jüri Özel Ödülünden oluşur.

Bu kategoriler;

  1. KOBİ Ödülleri
  1. İhracatçı KOBİ Ödülü
  2. İnovatif KOBİ Ödülü
  3. İşbirliği Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü
  4. Dijital KOBİ Ödülü
  1. Girişimcilik Ödülleri
  1. Genç Girişimci Ödülü
  2. Kadın Girişimci Ödülü
  3. İnovatif Girişimci Ödülü

 

  1. Jüri Özel Ödülü

 

Değerlendirme Jürisi, yukarıdaki kategoriler haricinde bir işletmeyi veya Türk sanayisine/iş dünyasına katkı sağlayan bir kişiyi/kurumu/kuruluşu Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirebilir. Jüri Özel Ödülü için başvuru şartı aranmaz.

Başvuruda Bulunacak İşletmelerde Aranacak Özellikler:

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerine başvuracak işletmelerin, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve güncel KOBİ Bilgi Beyannamesinin onaylı olması esastır.

Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler aşağıdadır:

a)KOBİ Ödülleri:

 

1) İhracatçı KOBİ Ödülü: En az 5 (beş) mali yıl önce kurulmuş, başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50 (elli)’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve kurulduğundan bu yana en az 3 (üç) farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olmak.

 

2) İnovatif KOBİ Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon faaliyetleri sonucu mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş ve son üç bilanço döneminde net satış hasılatını en az %50 (elli) arttırmış olmak.

 

3) İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, işletmelerin kurum/kuruluşlarla, büyük işletmelerle veya diğer KOBİ’ler ile bir araya gelerek; ortak tasarım, pazarlama, tedarik ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi, üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ve/veya yapılan işbirliği ile stratejik bir ürün üretiminin gerçekleştirilmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması konularında işbirliği-güçbirliği oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak

 

4) Dijital KOBİ Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, imalat süreçlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla; büyük veri, bulut teknolojileri, yapay zeka, akıllı ve esnek otomasyon sistemleri, robotik sistemler, akıllı sensörler vb. teknolojilere geçiş yaparak, ürün katma değerini ve kalitesini, işletme verimliliği ve karlılığını vb. üst seviyeye çıkarmış olmak.

 

b) Girişimcilik Ödülleri:

 

1) Genç Girişimci Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 (elli) olan ve başvuru esnasında 29 (yirmi dokuz) yaşını doldurmamış girişimci olmak.

 

2) Kadın Girişimci Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 (elli) olan kadın girişimci olmak.

 

3) İnovatif Girişimci Ödülü: Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 (elli) olan ve yenilik fikri/projeleri/faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün/hizmet üreten/geliştiren/iyileştiren veya yeni üretim teknolojileri geliştiren/iyileştiren, belirli bir pazar payına ulaşmış girişimci olmak

 

 

 

Nasıl Başvurabilirim?

 

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri için www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr yada www.kosgeb.gov.tr web sayfası veya www.turkiye.gov.tr üzerinden  başvurunuzu online yapabilirsiniz.